Dobrodošel gost!

Pogoji uporabe na File.si

Storitve, ki jih ponuja spletna stran File.si http://file.si, so predmet teh pogojev uporabe, pri čemer si podjetje RSteam d.o.o., pridružuje pravico do spremembe splošnih pogojev brez predhodnega obvestila.

Če ste se odločili za registracijo in uporabo spletne strani File.si, v celoti in popolnoma soglašate s temi pogoji uporabe! Članstvo in uporaba sta prostovoljna.

Vsa pravila, zajeta v pogojih uporabe, se nanašajo na vse podstrani File.si (nalaganje datotek, mini forum, obvestila, datoteke idr.).


Uporaba/varstvo avtorskih pravic

Če ni drugače določeno, lahko storitve na straneh File.si uporabljate samo za osebne in nekomercialne namene. Prepovedano je spreminjanje, kopiranje, distribucija, prenašanje, prikazovanje, izvajanje, reproduciranje, objavljanje, licenciranje, predelovanje, posredovanje, prodaja ali kakršnakoli druga oblika uporabe katerekoli informacije, dokumenta, fotografije ali druge vsebine ali storitve, ki jih nudi stran. Vse objavljeno na straneh File.si je avtorsko zaščiteno po Zakonu o avtorskih in drugih pravicah (Uradni list RS, št.44/06).


Uporaba dokumentacije

Uporaba dokumentov, ki se nahajajo na tej spletni strani, je dovoljena pod naslednjimi pogoji:

 • če pred tem pridobite pisno dovoljenje oz. soglasje lastnika ali urednika strani,
 • če se na vseh kopijah pojavi obvestilo o pridržanih avtorskih pravicah,
 • če gre za uporabo za informativne, osebne in nekomercialne namene,
 • če je na dokumentu naveden avtor ter povezava na izvorno spletno stran,
 • če se dokumenti na noben način ne spreminjajo oziroma preoblikujejo.
 • Zgoraj omenjeni dokumenti ne zajemajo grafične podobe ali izgleda strani File.si. Logo, grafika, zvok ali izgled spletne strani se ne sme kopirati, razen če lastnik spletne strani File.si na to privoli s pisnim soglasjem.

  Podjetje RSteam d.o.o. ne zagotavlja točnosti informacij, ki so vsebovane v dokumentih in povezanih grafikah, ki so objavljeni na spletnih straneh File.si. Podjetje RSteam d.o.o. v nobenem primeru ne odgovarja za škodo, ki bi nastala zaradi uporabe informacij na spletnih straneh. Dokumenti in grafike na spletni strani lahko vsebujejo nepravilnosti ali tipografske napake. Podjetje RSteam d.o.o. si pridržuje pravico do spremembe vsebine spletne strani brez predhodnega obvestila.


  Članstvo in vzdevek

  Prepovedani so nespodobni in žaljivi vzdevki ter vsi vzdevki, iz katerih izvira oz. bi lahko izviralo oglaševanje. Prepovedani so tudi vsi dolgi vzdevki.

  Kot registrirani uporabnik ne morete zahtevati, da se vaš uporabniški račun ali vaši prispevki izbrišejo. Vendar pa se vam primeru nespoštovanja pravil foruma uporabniški račun lahko deaktivira, s čimer vam je nadaljnje sodelovanje onemogočeno.

  Uporaba ter registracija spletne strani File.si je prostovoljna. Za svoja dejanja osebno (tudi kazensko) odgovarjate. V primeru, da imate utemeljen razlog za izbris določenega sporočila, nam vašo zahtevo javite na e-mail naslov info@file.si

  Podvojene registracije se izbrišejo ali združijo. V primeru, da ste pozabili geslo ga lahko pridobite na strani za prijavo s klikom na Ste pozabili geslo? V primeru, da gesla na ta način ne boste mogli pridobiti kontaktirajte administratorja.


  Varnost

  Če želite na strani File.si odpreti uporabniški račun, morate opraviti postopek registracije, pri čemer je obvezno, da so vsi zahtevani podatki popolni in pravilni. S tem ko odprete uporabniški račun, se zavežete, da ste odgovorni za vse aktivnosti, ki se dogajajo na vašem uporabniškem računu. V primeru zlorabe vašega uporabniškega računa morate o tem nemudoma obvestiti administratorja File.si, sicer ste lahko odgovorni za vse napake ali izgubo podatkov, ki so vzrok zlorabe vašega uporabniškega računa.

  Zavezujete se, da ne boste na noben način ogrožali delovanja spletnih strani File.si, kar vključuje poskus obremenjevanja, poškodovanja ali uničenja strežnikov, na katerih spletne strani delujejo. Prav tako se zavezujete, da ne boste poskušali na noben način pridobiti dostopa do drugih uporabniških računov.


  Uporaba spletnega portala

  Spletna stran File.si vsebuje stran za javno nalaganje, uporabnike, mini forum, moje dokumente, stran za nalaganje v mape, nadzorno ploščo uporabnika, kontakte in obvestila. datoteke ter druge komunikacijske storitve, ki vam omogočajo, da komunicirate z drugimi uporabniki spletne strani. Strinjate se, da boste storitve uporabljali samo za objavo, pošiljanje in sprejemanje sporočil in materiala, ki so primerni. Prepovedano je:

 • obrekovanje, zloraba, nadlegovanje, grožnje ali kakršnekoli druge kršitve pravic drugih,
 • objava, nalaganje, distribucija ali širjenje neprimerne, obscene, nespodobne ali nezakonite teme, materiala ali informacije,
 • uporaba, nalaganje ali kakršnokoli drugo objavljanje datotek, ki vsebujejo fotografije, programsko opremo ali drug material, ki je zaščiten z zakoni, ki urejajo intelektualno lastnino,
 • nalaganje datotek, ki vsebujejo viruse, trojanske konje, črve, časovne bombe oziroma drugo programsko opremo ali programe, ki lahko poškodujejo tuj računalnik ali lastnino,
 • nalaganje kakršnihkoli datotek, ki so jih objavili drugi uporabniki, za katere veste oziroma bi morali vedeti, da jih ne smete reproducirati, objaviti, izvajati ali kakorkoli drugače zlorabiti,
 • omejevanje ali preprečevanje dostopa do vsebin na spletnem portalu drugim uporabnikom,
 • zbiranje kakršnihkoli informacij o drugih, vključno z naslovi elektronske pošte,
 • kršitev zakonodaje,
 • uporaba, nalaganje ali kakršnokoli drugačno kopiranje ali posredovanje (odplačno ali neodplačno) tretji fizični ali pravni osebi kateregakoli direktorija na lastnem ali tujem uporabniškem računu.

  Lastnik, administrator ali urednik spletnih strani niso zavezani nadzorovati dejavnosti uporabnikov, vendar si pridržujejo pravico, da pregledujejo materiale, ki so objavljeni in odstranijo objave po lastni presoji. Lastnik, administrator ali urednik spletnih strani si pridržujejo pravico, da vam brez predhodnega opozorila zavrnejo dostop do uporabniških strani na spletnem portalu za določen ali nedoločen čas.

  Bodite previdni pri objavi osebnih podatkov na javnih straneh, kajti lastnik, administrator ali urednik spletnega portala niso odgovorni za nadzor in odobritev objav, zaradi česar tudi ne prevzemajo odgovornosti za kakršnekoli posledice, ki bi lahko nastale oz. so nastale zaradi objave osebnih podatkov na straneh spletnega portala.


  Prepoved oglaševanja in pristranskega podajanja mnenj

  Prepovedano je:

 • oglaševanje, promoviranje, prodaja ali kakršnokoli pristransko podajanje mnenj na katerikoli podstrani File.si (mini forum, osebne spletne strani, obvestila, komentarji pri obvestilih, v fotogaleriji in podobno),
 • objava povezav oz. vsak drug način omogočanja dostopa do drugih konkurenčnih (komercialnih ali nekomercialnih) strani,
 • posredno oglaševanje (npr. e-mail naslov, ki nakazuje na druge komercialne ali nekomercialne spletne strani, zloraba zasebnih sporočil, blogov, osebnih spletnih strani in podobno),
 • oglaševanje storitev, ki jih ne ponuja File.si,
 • vpisovanje reklam ali drugih informacij v osebni profil, ki po mnenju urednika strani, administratorjev in moderatorjev sodijo pod oglaševanje.
 • Sporočila s tako vsebino se cenzurirajo oz. umaknejo brez predhodnega obvestila. V primeru nadaljnjega nespoštovanja tega pravila se članstvo deaktivira.

  O tem, kaj sodi pod oglaševanje, presojajo urednik strani, administratorji in moderatorji. Če ste zainteresirani za oglaševanje na naši strani, se lahko o tem dogovorite z uredniki file.si. Za več informacij pišite na email naslov info@file.si.


  Objavljeni materiali

  Podjetje RSteam d.o.o. ne postane lastnik materiala, ki jih objavite na javnih ali osebnih straneh spletnih strani File.si, vendar si pridržuje pravico, da vašo objavo uporabi v zvezi z internetnim poslovanjem. Z objavo jamčite, da imate pravico do razpolaganja s tekstovnim, avdio ali slikovnim gradivom, ki ste ga objavili.

  Hkrati z objavo jamčite, da je vaša objava skladna s slovensko zakonodajo, predvsem pa z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah, Zakonom o industrijski lastnini ter Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Z objavo kateregakoli gradiva dovoljujete, da vsi uporabniki oziroma obiskovalci spletnega portala uporabljajo slike skladno s temi pravili uporabe in skladno z zakonodajo.

  Vse uporabnike, ki bi med poslanimi vsebinami oziroma pri pregledu le-teh naleteli na karkoli neprimernega, vas prosimo, da nas o tem obvestite na elekronski naslov info@file.si.